ชาวศรีสะเกษร่วมมือร่วมใจกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์

วันที่ 13 ส.ค. 2560 เวลา 02:04 น.

Views

ชาวบ้านและกลุ่มโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลหนองหญ้าลาดกว่า 500 คน ร่วมกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามรอยพ่อภายใต้ร่มบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่ชาวบ้าน 12 หมู่บ้านตำบลหนองหญ้าลาด ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นมา เพื่อประชาชนจะได้มีเงินใช้จ่ายในครอบครัวในช่วงที่ว่างจากการทำไร่ ทำนา

สูตรของปุ๋ย เป็นไปตามที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนดมา มีมูลวัว ฟอสเฟส  ยูเรีย อีเอ็ม กากน้ำตาล เพื่อจำหน่าย กิโลกรัมละ 3.50 บาท โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้แก่ชาวบ้าน