ชาวอุบลราชธานีร่วมมือร่วมใจกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์

วันที่ 13 ส.ค. 2560 เวลา 02:04 น.

Views

ชาวบ้านในตำบลนาพิน  อำเภอตระการพืชผล ร่วมกันทำปุ๋ยชีวภาพ ที่วัดจุฬามณี  บ้านดอนเค็ง  ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล โดยการนำเถ้าแกลบดำ ผสมแกลบ รำอ่อน ขี้ไก่ ผสมกัน และราดด้วยอีเอ็ม ก่อนตักบรรจุใส่กระสอบ กระสอบละ 50 กิโลกรัม และนำกองหมักไว้ 1 เดือน ก่อนนำไปใช้ใส่พืชผลทางการเกษตร
              
ซึ่งการทำปุ๋ยชีวภาพนั้น นอกจากจะลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้แล้ว ยังลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเพาะปลูกอีกด้วย