รายงานพิเศษ : สกัดกระบวนการค้าสัตว์ป่า-ไม้พะยูง

วันที่ 12 ส.ค. 2560 เวลา 23:38 น.

Views

พื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดมุกดาหาร เป็นอีกจุดเชื่อมต่อทำมาค้าขายกับ สปป.ลาว  เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีมูลค่าการค้ากว่า 150,000 ล้านบาท และเป็นอีกจุดที่มีความอ่อนไหวกับการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสัตว์ป่าพืชป่า โดยเฉพาะไม้พะยูง ที่พบขบวนการลักลอบตัดไม้ใช้ลำแม่น้ำโขงขนส่งลำเลียงกันมาก บริเวณอำเภอหว้านใหญ่ ถึงอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพราะเป็นเส้นทางธรรมชาติ ที่ผู้กระทำผิดหนีข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ง่าย

ที่น่าห่วงไม่ใช่ด่านศุลกากร แต่เป็นเส้นทางธรรมชาติ ซึ่งทางการไทยจึงต้องวางแผนบูรณาการทำงานร่วมกับ สปป.ลาว สกัดการข้ามผ่านลำแม่น้ำโขงมากขึ้น

มาตรการเข้มงวดตรวจจับการลักลอบขนไม้พะยูง ทำให้ขบวนการขนไม้เถื่อน เปลี่ยนรูปแบบการขนไม้ จากบรรทุกใส่รถกระบะมาเป็นขนถ่ายด้วยรถเข็นลงเรือแทน ทำให้การจับกุมยากขึ้น

เจ้าหน้าที่จึงต้องหันมาเพิ่มหน่วยลาดตระเวนทางน้ำทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งประสานตรวจตราทางบก สกัดกั้นขบวนการลักลอบขนไม้พะยูงให้ได้ก่อนลำเลียงสู่ลำน้ำโขง

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมนำเทคโนโลยี ระบบสมาร์ท พาโทรลมาใช้กำหนดพิกัดจุดอ่อนของขบวนการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย เพื่อเฝ้าระวังได้ง่ายขึ้น พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่ ลาดตระเวนร่วมกันระหว่าง ไทย กับ สปป.ลาว ซึ่งถือเป็นการทำงานในน่านน้ำโขงเป็นครั้งแรกอีกด้วย

ปัญหาลักลอบขนสัตว์ป่าและพืชป่า โดยใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางขนส่งลำเลียง เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ทั่วโลกจับตามอง และเร่งรัดให้ไทยต้องแก้ไขจับกุม ซึ่งการบูรณาการร่วมกับ สปป.ลาวครั้งนี้จึงเป็นความคืบหน้าที่แสดงให้เห็นว่า ไทยไม่ได้ละเลยกับปัญหาเหล่านี้