รายงานพิเศษ : พิพาทขีดเส้นป่าสงวน รุกที่ทำกิน 1,400 ไร่

วันที่ 12 ส.ค. 2560 เวลา 23:38 น.

Views

ชาวบ้านบ้านแก่งทุ่ง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พาทีมข่าวดูแนวเขตที่ดินทำกินดั้งเดิมรุ่นปู่ย่าตายาย เพื่อยืนยันการเข้ามาจับจองทำกินก่อนมีการขีดเส้นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม กลายเป็นปมพิพาท ทับที่ทำกินนับร้อยราย

พวกเขาตั้งข้อสังเกต การขีดและรับรองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 2 ครั้ง ไม่ตรงกัน โดยครั้งแรก ช่วงปี 2519 เป็นการขีดและรับรองแนวเขตป่าสงวนฯ ตามโครงการออก นส.3 ก ของกรมที่ดิน ในระวางรูปถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 1 ต่อ 5,000 

และครั้งที่ 2 ช่วงปี 2550 เป็นการขีดและรับรองแนวเขตป่าสงวนฯ ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในระวางรูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1 ต่อ 4,000 ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินและกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์เพื่อออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์กลับพบแนวเขตขยายวงเพิ่ม ทับที่ทำกินกว่า1,400 ไร่ 

ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่างแสดงความกังวล เกรงจะถูกผลักดันออกนอกพื้นที่ เพราะแทบไม่มีเอกสารยืนยัน รู้แต่อยู่กินกันมาตั้งแต่เกิดหลายชั่วอายุคนแล้ว

ด้านหัวหน้าฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ชี้แจงหลังนำแนวขีดเขตทั้ง 2 แนว มาถ่ายทอดลงในแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ประกาศป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม ปรากฏว่าแนวขีดและรับรองแนวเขตป่า ครั้งแรก ไม่สอดคล้องกับแผนที่กฎกระทรวง ถือเป็นโมฆะ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเพื่อออกโฉนด หรือเอกสารสารสิทธิใดๆ ได้   สอดคล้องกับคำพิพากษาศาลปกครอง ตามที่ชาวบ้านร้องก่อนหน้านี้ ยกเว้น 11 ราย ที่อ้างการถือครองเอกสารสิทธิ ส.ค.1 อยู่ หากพิสูจน์ได้จะได้รับการคุ้มครองให้มีสิทธิในที่ดินเหล่านี้ ส่วนรายอื่นๆ ยังอยู่ทำกินได้ แต่อาจเปลี่ยนสถานะการถือครอง
                
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ยื่นหนังสือไปยังศูนย์ดำรงธรรมแล้วแต่ไม่คืบหน้า จนมาร้องกับทีมสนามข่าว ล่าสุดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านหารือแนวทางแก้ปัญหาคนรุกป่า หรือป่ารุกคน โดยเลื่อนนัดจากเดิมวันที่ 9 สิงหาคมเป็นวันที่ 16 สิงหาคมนี้  

ขณะที่ฝ่ายผู้ร้องทิ้งท้ายหากไม่คืบหน้า เตรียมเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ช่วยหาทางออกเรื่องนี้ด้วย

Tag : รายงานพิเศษ