อุทัยธานีเปิดโครงการปลูกวันแม่รำลึกพระคุณพ่อ

วันที่ 13 ส.ค. 2560 เวลา 12:46 น.

Views

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการ ปลูกวันแม่ รำลึกพระคุณพ่อ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำนักเรียนฝึกดำนาบนพื้นที่แปลงนาสาธิตในวันแม่  เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงต้นเดือนธันวาคม  ก็จะร่วมมือร่วมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าวอีกครั้ง เป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของชาติไทย ร่วมกันอนุรักษ์ข้าวไทย วิถีชาวนาไทย ส่งเสริมให้เด็กไทยเห็นคุณค่าและตระหนักในอาชีพทำนา  ซึ่งเป็นมรดกคู่แผ่นดินไทยมาช้านาน