คาด 4-5 วัน วิกฤตน้ำท่วมในลุ่มน้ำชีและมูลตอนล่างเข้าสู่ภาวะปกติ

วันที่ 13 ส.ค. 2560 เวลา 16:47 น.

Views

เป็นการรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่ขณะนี้คลี่คลายแล้ว 36 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี หนองคาย และพระนครศรีอยุธยา โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ มุ่งดูแลชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยเป็นหลัก พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ทั้งนี้พื้นที่น้ำท่วมในเขตชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่าง ในจังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี ได้ผ่านจุดวิกฤตน้ำท่วมสูงสุดไปแล้ว และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 4 - 5 วัน

Tag : วิกฤตน้ำท่วม