เดินหน้าประเทศไทย : ปฏิรูปการศึกษาไทย ทิศทางใหม่ สู่ศตวรรษที่ 11

วันที่ 13 ส.ค. 2560 เวลา 19:22 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ปฏิรูปการศึกษาไทย ทิศทางใหม่ สู่ศตวรรษที่ 11

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560
พิธีกร : ชลรัศมี งาทวีสุข

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 13 สค 60 ชลรัศมี งาทวีสุข ปฏิรูปการศึกษาไทย ทิศทางใหม่ สู่ศตวรรษที่ 11