สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายราม นาถ โกวินท์ (Mr.Ram Nath Kovind) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียคนใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

วันที่ 13 ส.ค. 2560 เวลา 20:01 น.

Views

ฯพณฯ นายราม นาถ โกวินท์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรุงนิวเดลี ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอินเดีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ซึ่งมีความเจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมมิตรภาพที่มีอยู่อย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายราม นาถ โกวินท์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียคนใหม่