ประชาชนในชุมชนบ้านทับช้างล่าง ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ไปช่วยกันขุดลอกคลองทำให้ชุมชนน่าอยู่

วันที่ 13 ส.ค. 2560 เวลา 20:03 น.

Views

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันขุดลอกคลองทับช้างล่าง เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สนองแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือประชาชน โดยดำเนินการขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ภายในคลองทับช้างล่างซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การระบายน้ำในคลองระบายไม่สะดวก กลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและยุงชนิดต่าง ๆ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันคลองทับช้างล่าง มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาดตา ไม่ตื้นเขิน และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทั้งยังทำให้การระบายน้ำไปยังคลองประเวศบุรีรมย์คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนักให้กับประชาชน โดยประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว มีความสุข และรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชน

Tag : โครงการจิตอาสา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขุดลอกคลอง คลองทับช้างล่าง