เหยี่ยวข่าว 7 สี : สร้างคฤหาสน์บุกรุกป่าชายเลน จ.จันทบุรี

วันที่ 13 ส.ค. 2560 เวลา 22:26 น.

Views

เหยี่ยวข่าว 7 สี ไปตรวจสอบคฤหาสน์ที่สร้างทับซ้อนกับพื้นที่ป่าชายเลน ที่จังหวัดจันทบุรี โดยก่อนเปลี่ยนมือมาเป็นของนักธุรกิจ เคยเป็นของนักการเมืองกลุ่มอำนาจเก่ามาก่อน

ก่อนที่ทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี จะร่วมลงพื้นที่กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูล และตั้งข้อสังเกตว่า คฤหาสน์หรือรีสอร์ตขนาดใหญ่แห่งนี้ บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนอย่างชัดเจน แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3 ก ได้อย่างไร

จากนั้น เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ลงพื้นที่ตรวจสอบคฤหาสน์ หรือรีสอร์ตขนาดใหญ่แห่งนี้ร่วมกัน โดยก่อนเข้าไปในพื้นที่ส่วนบุคคล ที่หวงห้ามไม่ให้คนภายนอกเข้าไปโดยพลการ เจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ดูแลสถานที่ เพื่อขออนุญาตเข้าตรวจสอบตามคำร้องเรียนไปยังเจ้าของสถานที่แห่งนี้ และได้รับการอนุญาตเข้าไปเข้าตรวจสอบได้

เมื่อเข้าไปพื้นที่ชั้นใน ภายนอกตัวอาคารคฤหาสน์ เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนท้องถิ่นก็ต้องแปลกใจ ถึงความอลังการ และความหรูหรา เมื่อมองผ่านกระจกเข้าไป เห็นเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ สะอาด พร้อมใช้เป็นสถานที่รับรอง หรือประชุมของบุคคลระดับสูงได้ตลอดเวลา

มีการแจ้งข้อในการกระทำความผิด จากการเข้าตรวจสอบตั้งแต่ครั้งที่แล้ว 4 ข้อหา ทั้งการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ แผ้วถาง เผาป่า อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือ หรือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น เข้าไปทำด้วยประการใด ทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้าม หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน และการให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐ ตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไป ซึ่งมีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลายไป กว่า 24 ไร่ ในบริเวณป่าชายเลนบ้านอ่าวยาง หมู่ 1 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ ถือเป็นทำเลที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี

แต่เมื่อทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี ได้ตรวจสอบความคืบหน้าของคดี ไปยังชุดปฏิบัติการพิเศษ ฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมปฏิบัติการตรวจสอบการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในครั้งนี้ กลับยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งๆ ที่ชุดฉลามขาว ได้ร่วมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ มาเกือบครบหนึ่งเดือนแล้ว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการด้วย

คุณผู้ชม เมื่อ 2 ปีก่อน มีข้อมูลจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่เชื่อถือได้ ระบุว่า คฤหาสน์ หรือรีสอร์ตขนาดใหญ่แห่งนี้ ใช้เป็นที่รับรอง และนัดประชุมกัน ของนักการเมืองกลุ่มอำนาจเก่า ที่ลงเรือเร็วมาจากเกาะแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง ในการเดินทางจากเกาะแห่งนั้น มาถึงที่แห่งนี้ สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากชาวบ้าน และชาวประมงพื้นบ้าน ที่ใช้เรือเป็นพาหนะสัญจรผ่านบริเวณนี้ บอกกับทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี ด้วยว่า เคยถูกกีดกัน ขัดขวาง ไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่หวงห้ามนี้ แม้จะเป็นพื้นที่ท้องทะเล หรือชายทะเลก็ตาม

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี