ชาวบ้านขอฝายเก็บน้ำ หลังเดือดร้อนนับ 10 ปี จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 ส.ค. 2560 เวลา 15:52 น.

Views

ชาวบ้านในอำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี รวมตัวเรียกร้องขอฝายกักเก็บน้ำจากกรมชลประทานน้ำ หลังเดือดร้อนจากปัญหาน้ำกินน้ำใช้ไม่พอมานานนับ 10 ปี 

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านทะล่าง หมู่ที่ 19 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รวมตัวเรียกร้องขอให้กรมชลประทานเร่งสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดกลาง พร้อมทำแกล้มลิงเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยบอกว่า ชาวบ้านในพื้นที่ 280 ครัวเรือน เดือดร้อนเพราะขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค รวมไปถึงน้ำที่ใช้ในภาคภาคการเกษตรก็ไม่เพียงพอ

ที่ผ่านมา ชาวบ้านต้องเสียค่าใช้จ่ายเดือนละกว่า 2,000 บาทในการซื้อน้ำมาใช้ในครัวเรือน เพราะประปาหมู่บ้านที่มีอยู่ไม่สามารถจ่ายน้ำได้ เนื่องจากบ่อน้ำบาดาลลึก 60 เมตร ก็มีน้ำไม่เพียงพอที่จะสูบขึ้นมาแจกจ่ายให้ชาวบ้าน

โดยชาวบ้านได้พาผู้สื่อข่าวไปดูบริเวณที่เหมาะสมในการสร้างฝายกักเก็บน้ำ เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ มีลำคลองสายเล็กๆไหลผ่าน ซึ่งในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำมาก และไหลบ่าท่วมบริเวณนี้ จนชาวบ้านไม่สามารถเดินทางได้ ดังนั้น หากพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นฝายกักเก็บน้ำ ก็จะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่าปล่อยพื้นที่ทิ้งเอาไว้ จึงอยากให้ฝากให้ทางกรมชลประทานพิจารณาช่วยเหลือชาวบ้านด้วย

Tag : ชาวบ้านขอฝายเก็บน้ำ ฝายเก็บน้ำ สุราษฎร์ธานี 7 สีช่วยชาวบ้าน