ภาพเป็นข่าว : ชื่นชม ครู กศน.วัยใกล้เกษียณ ลุยดอย-ดินโคลนไปตรวจงาน

วันที่ 15 ส.ค. 2560 เวลา 08:41 น.

Views

เรื่องราวการทำหน้าที่ของครูดอย ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ลำบากแค่ไหนก็ต้องไป เพื่อเด็ก ๆ นักเรียน

อีกพื้นที่ที่ต้องชื่นชม คือที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สภาพถนนเต็มไปด้วยดินโคลน กว่าจะเข้าไปได้ ทั้งลาก ทั้งจูง ทั้งพันโซ่ แม้แต่ต้องแบกรถจักรยานยนต์ข้ามลำห้วย

ที่นำมาให้ดู เป็นคลิปที่มีการแชร์ในสังคมออนไลน์ การทำงานของคณะครู กศน.นำโดย นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก มาตรวจงานที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านทีกอโกล หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง

เพื่อให้เห็นความยากลำบาก และให้กำลังใจครูบนดอยทุกคน ให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ขนาด ผอ. ยังทำหน้าที่เต็มที่ แม้จะถึงวัยใกล้เกษียณแล้วก็ตาม

Tag : ครู กศน กศน ครูบนดอย ครูดอย