ดีเดย์ ขสมก.วิ่งรถเมล์ 8 เส้นทางใหม่ คาดใช้เวลาทดลอง 1 เดือน

วันที่ 15 ส.ค. 2560 เวลา 05:05 น.

Views

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เปิดทดลองวิ่งรถเมล์ในเส้นทางปฏิรูปใหม่ พร้อมกัน 8 เส้นทาง ให้บริการเที่ยวแรกวันนี้ ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง 18.30 น. คิดอัตราค่าโดยสาร ราคาเดิม นอกจากการเปลี่ยนเส้นทางใหม่ มีการแบ่งสีรถตามเขตการเดินรถ และใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับแต่ละเส้นทาง เช่น เขตการเดินรถที่ 1-2 ใช้สีเขียว ตัวรถสีเขียวมีอักษร G กำกับ, เขตการเดินรถที่ 3-4 ใช้สีแดง ตัวอักษร R กำกับ, เขตการเดินรถที่ 5-6 ใช้สีเหลือง ตัวอักษร Y กำกับ ส่วนเขตการเดินรถที่ 7-8 ใช้สีน้ำเงิน และมีตัวอักษร B กำกับ หากเส้นทางใด มีตัวอักษร E ต่อท้าย แสดงว่ารถคันนั้นจะวิ่งให้บริการโดยใช้ทางด่วน

โดยทุกเส้นทางมีรถให้บริการเส้นทางละ 5 คัน ควบคู่ไปกับการเดินรถในเส้นทางเดิม และหลังจากวันที่ 15 กันยายน เป็นต้นไป โดย ขสมก.จะประเมินความพึงพอใจของผู้โดยสาร เพื่อนำมาทบทวนการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์หวังแก้ปัญหาการวิ่งทับเส้นทาง ปัญหาการจราจร และอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางในระยะยาว

Tag : ขสมก. ทดลองวิ่งรถเมล์