เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 15 ส.ค.60

วันที่ 15 ส.ค. 2560 เวลา 18:31 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 15 ส.ค.60

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
พิธีกร : รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร, ศตกมล วรกุล

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ เดินหน้าประเทศไทย 15 สค 60 รศ ดร จักษ์ พันธ์ชูเพชร ศตกมล วรกุล มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน