ประชาชนและคณะบุคคล ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

วันที่ 4 มี.ค. 2013 เวลา 20:02 น.

Loading...

ตลอดวันนี้ ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช มีประชาชนและผู้แทนองค์กรต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อาทิ อบต.สักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์, ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุง, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย, กองทุนหมู่บ้านไทยสามารถ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว, ครู นักเรียน โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, ครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา, อบต.ฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส, พลตำรวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ พร้อมภริยา, พระครูปลัดชาญ ธัมมชโย วัดป่าเขาล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าร่วมโครงการ"หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, กลุ่มสตรีและอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี, หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร คนที่ 16 พร้อมคณะ


Tag: ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดพระเกตุพระพุทธศากยมุนีตรีโลกนาถจังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 15.12 น.วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังบริเวณเนินเขาด้านข้างที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดพระเกตุพระพุทธศากยมุนีตรีโลกนาถ ซึ่งอำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ชมรมพระเครื่องและชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จัดสร้างพระพุทธรูปปูนปั้นปางประทานพร หน้าตักกว้าง 10 เมตร สูง 12 เมตร เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่อำเภอเดิมบางนางบวชยกฐานะเป็นอำเภอครบ 100 ปีในปีนี้ และเป็นพุทธสถานจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น และการประกอบพิธีในวันสำคัญ โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานชื่อว่า "พระพุทธศากยมุนีตรีโลกนาถ" และพระบรมสารีริกธาตุ อำเภอเดิมบางนางบวช ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย, เจ้าพระยาชัยชนินทร์ สมุหเทศาภิบาล,และพระยานครพระราม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้มีความสำคัญ จำเป็นต้องมีสถานที่ราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ราษฎรและรักษาผลประโยชน์ของรัฐจึงเสนอจัดตั้งอำเภอชื่อว่า "อำเภอเดิมบาง" ต่อมาทางราชการเปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอเดิมบางนางบวช" ตั้งแต่ปี 2457 จนถึงปัจจุบัน ประชาชนมีอาชีพหลักทำนา ทำไร่ และอาชีพเสริมรับจ้าง โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้า รับเสด็จด้วย

รัสเซียขู่อาจส่งทหารไปยูเครน

โฆษกของรัฐบาลรัสเซียประกาศว่า ตอนนี้กองกำลังรัสเซีย ได้เคลื่อนทัพเข้าประชิดพรมแดนติดกับยูเครน