ประชาชนและคณะบุคคล ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

วันที่ 4 มี.ค. 2013 เวลา 20:02 น.

Loading...

ตลอดวันนี้ ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช มีประชาชนและผู้แทนองค์กรต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อาทิ อบต.สักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์, ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุง, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย, กองทุนหมู่บ้านไทยสามารถ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว, ครู นักเรียน โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, ครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา, อบต.ฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส, พลตำรวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ พร้อมภริยา, พระครูปลัดชาญ ธัมมชโย วัดป่าเขาล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าร่วมโครงการ"หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, กลุ่มสตรีและอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี, หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร คนที่ 16 พร้อมคณะ


Tag: ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช 

หน่วยงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกันตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือราษฎร

ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง นายลลิต ถนอมสิงห์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่ราษฎร และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และโครงการซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันของมูลนิธิชัยพัฒนารวม 533 ครัวเรือนจาก 16 หมู่บ้าน ใน 16 อำเภอ รวมถึงโรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ จำนวน 12 แห่งโดยมีพระราชดำริให้มูลนิธิฯ นำเมล็ดพันธุ์พืชจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริมอบให้แก่ราษฎร เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และนักเรียนยังมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พลเอกสถิต แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงของกองทัพบก พร้อมคณะตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า อำเภอเขาวงซึ่งปัจจุบันส่งเสริมอาชีพมากถึง 30 อาชีพให้แก่สมาชิก และประชาชนกว่า 1,200ครัวเรือน ใน 4 ตำบล โดยเฉพาะการทอผ้าไหม, ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, แกะสลักไม้และจักสานไม้ไผ่ สร้างงาน และรายได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ ยังไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสูง ของนายวิศักดิ์ อารมณ์สวะ ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบผลสำเร็จ เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เพื่อนบ้าน


CH7 HD Live