ศาลสั่งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ คืนเงินสหกรณ์ 1 พันล้านบาท

วันที่ 17 ส.ค. 2560 เวลา 01:00 น.

Views

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ยืนคำตัดสินให้กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ชุดที่ 53 ทั้ง 20 คน ร่วมกันชดใช้เงินคืนสหกรณ์ เป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาท ตามที่จำเลยร่วมกันนำเงินสหกรณ์ไปลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลกว่า 800 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี โดยประธานสหกรณ์คนปัจจุบัน ยืนยันจะเร่งรัดติดตามเงินทั้งหมดคืนสู่สหกรณ์โดยเร็วที่สุด

Tag : สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เงินสหกรณ์