คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.พบค่างานส่วนต่างขุดลอกหนองไผ่ จ.ตาก ตอนที่ 1

วันที่ 18 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

บทสรุปเบื้องต้นซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ยอมรับผลการตรวจสอบโครงการขุดลอกหนองไผ่ พร้อมอาคารรับและระบายน้ำ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 10 ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตาก หรือ สตง.ตาก และคณะ มีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผลวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา      

โครงการดังกล่าวนี้ อำเภอบ้านตาก ทำสัญญาจ้าง หจก.แก้วแปงการโยธา วันที่ 12 เมษายนปีนี้ สิ้นสุดสัญญา 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา ค่าจ้าง 4,930,000 บาท เพื่อขุดลอกดินในหนองไผ่ ด้วยเครื่องจักร ปริมาณกว่า 60,000 ลูกบาศก์เมตร ลึก 4.35 เมตร นำดินที่ขุดกว่า 5,700 ลูกบาศก์เมตร ทำเป็นคันดินรอบหนองไผ่ และนำดินที่เหลือไปทิ้งจุดที่กำหนดระยะทาง 4 กิโลเมตร แต่ส่งมอบงานไม่ทัน ขณะนี้จึงยังไม่มีการจ่ายค่าจ้าง

การขุดลอกหนองไผ่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ มีพื้นที่กว่า 16 ไร่ เนื่องจากตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้ ชาวบ้านจึงร้องขอโครงการนี้ โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้ 5,000,000 บาท จากงบกลาง

ส่วนข้อพิรุธที่เจ้าหน้าที่ สตง.จังหวัดตาก ลงพื้นที่ก่อนหน้านั้น เพื่อตรวจสอบโครงการนี้ พบว่าการคิดค่างานขุดดิน ไม่ได้ยึดหลักตามระเบียบราชการ

ยังมีงานขุดลอกหนองไผ่ อีก 2 ส่วน ที่ สตง.พบข้อมูลว่าคิดค่างานไม่ถูกต้อง รวมทั้งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบโครงการนี้ ติดตามได้วันจันทร์สัปดาห์หน้า..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7