เชิญชวนปลูก “ดอกดาวเรือง” ให้บานสะพรั่งทั่วไทย

วันที่ 18 ส.ค. 2560 เวลา 14:58 น.

Views


กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนและราชการทุกภาคส่วนทั่วประเทศ “ปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง”ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560


ซึ่งดอกไม้ดังกล่าวจะต้องออกดอกและบานสะพรั่งตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องจาก ดอกดาวเรือง มีอายุปลูกจนผลิดอกจะต้องใช้เวลา 55-60 วัน และจะบานนานกว่า 3 สัปดาห์ โดยจะต้องเริ่มปลูกในช่วงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
สำหรับวิธีการปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งนานถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ทางสถาบันพัฒนาเกษตรกร จังหวัดชัยภูมิ   แนะนำวิธีการปลูก ดังนี้
- เมื่อต้นดาวเรืองอายุ ประมาณ 15-25 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น
- อายุ 21-25 วัน ปลิดยอดทิ้งเพื่อให้แตกกิ่งก้าน โดยปลิดยอดบริเวณเหนือใบคู่ที่ 2 นับจากโคนต้น
- อายุ 35-45 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น
- อายุเริ่มปลูกถึงออกดอก ประมาณ 55-60 วัน และจะบานสะพรั่งถึง 31 ตุลาคม 2560
- การดูแลรักษา เช่น กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย รดน้ำพอชุ่มให้สม่ำเสมอ

มาร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ให้บานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน

Tag : ทีมข่าว 7 สีออนไลน์ ปลูกดอกดาวเรือง วิธีปลูก