เดินหน้าประเทศไทย : ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 19 ส.ค. 2560 เวลา 18:28 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
พิธีกร : พิมพ์วิสาข์ ปาณิกวงษ์
แขกรับเชิญ : วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 19 สค 60 วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พิมพ์วิสาข์ ปาณิกวงษ์ ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ