จังหวัดหนองคายหนุนท่องเที่ยวอีสานตอนบน โดยการเปิดเว็บไซต์ www.sabaideegroup1.com

วันที่ 20 ส.ค. 2560 เวลา 01:52 น.

Views

นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดตัวโครงการส่งเสริมการตลาดด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการเกษตรของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รวมถึง เว็บไซต์ของโครงการ www.sabaideegroup1.com

โครงการนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการค้า และการลงทุนบริเวณชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1ที่นำเสนอข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการค้าการลงทุน และการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูลมีตั้งแต่ อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การธนาคาร การผลิตสินค้าการขนส่ง  การท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม และที่พักในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายและพื้นที่เชื่อมโยงใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นได้ทั้งระบบคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
แสดงข้อมูลธุรกิจร้านค้า รองรับการนำทาง และดูข้อมูลในรูปแบบภาพเสมือนจริง มีระบบการค้นหาที่ถูกต้อง แม่นยำ รองรับการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลในอนาคตทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งยังมีระบบการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล