ชาวอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันอนุรักษ์อาคารที่ทำการสถานีรถไฟบ้านหัน

วันที่ 20 ส.ค. 2560 เวลา 01:52 น.

Views

นายรุจ รังษี นายอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าอาคารที่ทำการสถานีรถไฟบ้านหัน ถือว่าเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ด้านการคมนาคมที่สำคัญของชาติ ก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2475 แต่หากจะปล่อยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการรื้อถอน ชาวอำเภอโนนศิลา จึงมีมติร่วมกันที่จะอนุรักษ์ไว้ โดยจะนำอาคารที่ทำการสถานีรถไฟหลังนี้ ไปตั้งไว้ภายในที่ว่าการอำเภอโนนศิลา พร้อมกับดำเนินการตกแต่งบริเวณโดยรอบ ให้เหมือนอาคารที่ทำการสถานีรถไฟบ้านหันให้มากที่สุด
              
จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ด้านการคมนาคมของชาติไว้บริการประชาชน  และผู้มาติดต่อราชการ
              
ซึ่งอาคารหลังนี้จะกลายเป็นแลนมาร์กของทางอำเภอให้ประชาชนได้มาเที่ยวชม และถ่ายรูป เพื่อเก็บภาพความประทับใจอีกด้วย