พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถวัดประชุมคงคา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 20 ส.ค. 2560 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 16.18 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดประชุมคงคา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทรงยกฉัตรประดิษฐาน เหนือ "พระพุทธสักยมุนี ศรีประชุมคงคา" พระประธานประจำอุโบสถ ซึ่งสร้างขึ้นประมาณปี 2497 เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลือง ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 1 เมตร 79 เซนติเมตร ความสูง 2 เมตร 59 เซนติเมตร โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามว่า "พระพุทธสักยมุนี ศรีประชุมคงคา" อันมีความหมายว่า "พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ มีเชื้อสายศากยวงศ์ ทรงเป็นศรีสง่าแก่วัดประชุมคงคา" ทั้งนี้การถวายฉัตรพระประธานจะช่วยป้องกันภัยอันตรายช่วยให้มีชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

วัดประชุมคงคา หรือ วัดโรงโป๊ะ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อปี 2435 ตามหลักฐานของส่วนศาสนสถาน และควบคุมทะเบียนวัด กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีอุโบสถหลังเก่า ปัจจุบันเป็นวิหารที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต ต่อมาพระครูพิพัฒนธรรมคุณ จรินทร์ วิจิตตโก ชินวัตร อดีตเจ้าคณะอำเภอบางละมุง สร้างอุโบสถหลังปัจจุบันขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2499 ปัจจุบันมีพระครูวิสุทธาจาร เป็นเจ้าอาวาสวัดลำดับที่ 6 มีพระภิกษุจำพรรษา 24 รูป

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงยกฉัตร อุโบสถวัดประชุมคงคา ชลบุรี