รายงานพิเศษ : น้ำเกี๋ยน ชุมชนต้นแบบปลอดสารไร้ถางป่า จ.น่าน

วันที่ 21 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

เพราะอยากหนีสังคมสารเคมี ที่เป็นพิษต่อร่างกาย ผนวกกับในชุมชนมีสมุนไพรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นใบหมี่ ขมิ้น มะกรูด ชาวบ้านน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน จึงรวมกลุ่มกันสร้างผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากสมุนไพร ที่เก็บใหม่สดทุกวัน เพื่อลดการใช้สารเคมี จนเป็นที่มาของแบรนด์ ชีวาร์ และชีวาน่า ซึ่งเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่

ผู้นำกลุ่ม ยอมรับว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ ก็ล้มลุกคลุกคลานไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น สบู่ แชมพู หรือน้ำยาล้างจาน ล้วนเริ่มต้นจากภูมิปัญญา ซึ่งเป็นศาสตร์ของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ที่นำมาผนวกกับศาสตร์ยุคใหม่ ซึ่งลองผิดลองถูกอยู่นาน จนได้ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ลดการเผาป่า เพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว อย่างได้ผลทุกวันนี้ คนในชุมชนต่างหันมาปลูกสมุนไพรในครัวเรือน ป้อนให้กับชีวาร์ แทนการเผาป่า

ทุกความสำเร็จตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ล้วนมาจากความตั้งใจ ผนวกแรงผลักดันจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือเบโด้ (BEDO) ซึ่งหนุนทั้งงบประมาณและเทคโนโลยี มาช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์ จนสร้างรายได้เดือนละเกือบ 200,000 บาท และยังทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เกื้อกูลกับผลิตภัณฑ์ด้วย

Tag : น้ำเกี๋ยน รายงานพิเศษ