เปิดประชาพิจารณ์ปรับปรุงกฎหมายสลากฯ แก้ปัญหาสลากฯ ราคาแพง

วันที่ 21 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า จำเป็นต้องเปิดประชาพิจารณ์ เพื่อปรับปรุงร่างพ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพในปัจจุบัน โดยได้รวบรวมข้อเสนอของผู้ค้าและประชาชน เช่น การให้พิมพ์สลากฯ เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ไม่เกิน 71 ล้านฉบับต่องวด เป็น 100 ล้านฉบับ, การทำสลากฯ รวมชุดขายเอง ซึ่งจะเป็นไปตามข้อเรียกร้องของผู้ค้าสลากฯ รายย่อยที่ต้องการให้มีสลากฯ เพียงพอต่อความต้องการ และเป็นแนวทางที่เคยศึกษาไว้ โดยไม่กระทบต่อสังคม และไม่มอมเมาประชาชน

ทั้งนี้กฎหมายใหม่ ได้เพิ่มบทลงโทษ จำหน่ายสลากฯ เกินราคาจากเดิมมีโทษปรับ 10,000 บาท เพิ่มเป็น 30,000 บาท รวมถึงเสนอให้ทบทวนโควตาผู้รับสลากฯ เดิม เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสลากฯ เป็นผู้ค้าตัวจริง ไม่ใช่ให้คนทั่วไป รวมทั้งเพิ่มอำนาจคณะกรรมการสลากฯ ให้กำหนดจำนวน, ราคา, รูปแบบวิธีการจำหน่าย และการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายได้ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาสังคม

ด้านนายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลาก เสนอว่า สำนักงานสลากฯ ต้องศึกษาอย่างรอบคอบ ควบคู่กับการไม่มอมเมาประชาชน มากกว่าจะเพิ่มบทลงโทษ โดยเฉพาะปัญหาสลากรวมชุดขาย

ขณะที่ พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ จะนำร่าง พ.ร.บ. สลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับใหม่ ประกาศลงในเว็บไซต์ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น จากนั้นจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หากอนุมัติก็จะส่งให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.พิจารณา คาดว่า พ.ร.บ.สลากฯ ฉบับใหม่ จะมีผลบังคับใช้ได้ในช่วงเดือนสิงหาคมปี 2561 หากไม่มีปัญหาใดๆ

Tag : ปรับปรุงกฎหมายสลากฯ