คอลัมน์หมายเลข 7: สตง.พบค่างานส่วนต่างขุดลอกหนองไผ่ ตอนที่ 2

วันที่ 21 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

ค่าจ้างเกือบ 5 ล้านบาท พบพิรุธค่างานแฝง ล่าสุดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมปรับลดค่าจ้างกว่า 1 ล้านบาท

การตรวจสอบโครงการขุดลอกหนองไผ่ พร้อมอาคารรับและระบายน้ำ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จังหวัดตาก โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมชี้แจงข้อมูล

ล่าสุด วันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา อำเภอบ้านตาก และ หจก.แก้วแปง การโยธา ได้เแก้ไขสัญญาเพื่อปรับลดวงเงินค่าจ้าง เช่น ค่าตักดินทั้งโครงการ ปรับออกจากค่างานขุดดิน ปรับลดค่าขนดินทิ้ง ทำคันดินรอบหนองไผ่ และปรับลดค่าบดทับคันดิน และบดทับลูกรังรอบหนองไผ่ รวมกว่า 1 ล้าน 300,000 บาท หรือลดลง 27 % ของค่าจ้าง

โครงการนี้ทำสัญญาจ้างวันที่ 12 เมษายนปีนี้ ค่าจ้างกว่า 4 ล้าน 900,000 บาท ให้ขุดลอกดินในหนองไผ่ด้วยเครื่องจักร พื้นที่กว่า 16 ไร่ ปริมาณดินกว่า 60,000 ลูกบาศก์เมตร ลึก 4.35 เมตร โดยนำดินกว่า 5,700 ลูกบาศก์เมตร ทำเป็นคันดินรอบหนองไผ่ ที่เหลือนำไปทิ้งระยะทาง 4 กิโลเมตร แต่ส่งมอบงานไม่ทันวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา

การขุดลอกหนองเนื่องจากตื้นเขิน เก็บกักน้ำไม่ได้ ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร รัฐบาลจึงสนับสนุนงบประมาณให้ 5 ล้านบาท เพื่อทำโครงการนี้ แต่เจ้าหน้าที่ สตง.จังหวัดตาก ตรวจพบข้อพิรุธการคิดค่างานตักดินแฝงในค่างานขุดดิน ตามที่เสนอข่าวไปวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้ว

นอกจากนี้ ยังพบข้อพิรุธการคิดค่างานทิ้งดิน ระยะทาง 4 กิโลเมตร และค่าบดทับดินและลูกรังที่คันดินรองหนองไผ่

การคิดค่างานแฝง ส่งผลให้โครงการนี้มีส่วนต่างกว่า 1 ล้านบาท

ดังนั้น โครงการนี้ต้องปรับลดวงเงินค่าจ้าง ซึ่งตัวแทนหน่วยงานที่ทำโครงการ ยอมรับตามผลตรวจสอบของ สตง.

โครงการขุดลอกหนองไผ่ เดิมมีค่าจ้าง 4,930,000 บาท ผลจากการตรวจสอบครั้งนี้ จึงลดลงเหลือกว่า 3,567,000 บาท

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7