คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจศูนย์แปรรูปเนื้อโคที่ จ.ตาก ตอนที่ 1

วันที่ 22 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

อาคารสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรเพื่อแปรรูปเนื้อสัตว์ คือ โครงการศูนย์แปรรูปเนื้อโคครบวงจร พร้อมระบบสาธารณูปโภค ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก จัดทำโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ทำสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ค่าจ้างกว่า 40 ล้าน 3 แสนบาท ใช้งบจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง แล้วเสร็จวันที่ 26 มีนาคม 2558 แต่ไม่เคยเปิดใช้งานนานกว่า 2 ปี ทั้งที่โครงการนี้ต้องการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

การที่สหกรณ์ตากบีฟ จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้งาน ดูแลจัดการศูนย์แห่งนี้ แต่กลับไม่เปิดใช้งาน สังเกตจากเครื่องจักร และความทรุดโทรมของสิ่งก่อสร้างต่างๆ

สาเหตุที่สหกรณ์ตากบีฟ จำกัด ไม่ใช้งานศูนย์แปรรูปเนื้อโคแห่งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดตาก ระบุว่า เป็นเพราะประสบกับภาวะการเงิน คณะกรรมการบริหารโครงการ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน จึงมีมติให้ปศุสัตว์จังหวัดตาก รับผิดชอบบริหารศูนย์แห่งนี้แทน ขณะนี้จึงรับจ้างแปรรูปอาหารเนื้อสัตว์และพืชผักต่างๆ เพิ่งเริ่มเดินเครื่องเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ยังตั้งข้อสังเกต ความไม่รัดกุมของแผนงานโครงการนี้ ส่งผลให้เงินแผ่นดินที่จ่ายไปแล้วกว่า 40 ล้านบาท ไม่มีความคุ้มค่า

มีกลุ่มสาธิตจะขอมาบริหาร แต่ศูนย์นี้ใหญ่ เงินทุนสูงสู้ไม่ไหว สุดท้ายไม่มีใครก็ต้องโอนกลับมาให้จังหวัดตากดูแลเอง แม้มีรายอื่นมา แต่ถ้าไม่ใช่คนตากก็ไม่ให้

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหานี้ อยู่ในขั้นตอนที่ปศุสัตว์จังหวัดตาก หารือจัดทำแผนงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการตัดสินใจ

วันพรุ่งนี้ ติดตามการชี้แจงจากตัวแทนสหกรณ์ตากบีฟ จำกัด เพราะเหตุใดจึงไม่ได้ใช้งานศูนย์แปรรูปเนื้อโคครบวงจร

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7