เลขาฯ ป.ป.ช.ยื่นลาออก เตรียมนั่ง คตง.

วันที่ 23 ส.ค. 2560 เวลา 14:11 น.

Views

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ช. อย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อเตรียมไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ภายหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ภายหลังนายสรรเสริญ ลาออก รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่อาวุโสสูงที่สุดคือนายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมาดำรงตำแหน่งรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. จนกว่าจะได้เลขาธิการฯคนใหม่ สำหรับขั้นตอนการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. คนใหม่ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งจะเป็นบุคคลภายใน หรือภายนอกก็ได้ โดยสมัครเข้ามารับการสรรหา แต่ต้องดำรงตำแหน่งระดับอาวุโส หรือระดับสูง (10) เช่น รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือรองเลขาธิการองค์กรอิสระอื่น อธิบดี หรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัย เป็นต้น และขั้นตอนการสรรหา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ราย

Tag : สรรเสริญ พลเจียก เลขาฯ ป.ป.ช. คตง. ลาออก