คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องตรวจงานก่อสร้างถนนเอื้อพวกพ้อง

วันที่ 24 ส.ค. 2560 เวลา 11:31 น.

Views

โดยผู้ร้องทำหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ มานาน 5 ปี ล่าสุดหวังพึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตรวจสอบการใช้งบประมาณของ อบต.หลักสาม

จากการลงพื้นที่สังเกตการณ์ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 สตง.และผู้นำท้องถิ่น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พบว่ามีการปรับปรุงถนนช่วงต้นซอย ระยะทางประมาณ 720 เมตร โดยที่ดินของผู้ร้องแม้จะสามารถเข้า-ออกได้ 2 ทาง แต่เป็นที่ดินตาบอด เช่นเดียวกับเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง

ประเด็นที่ผู้ร้องตั้งข้อสังเกต การทำถนนสายนี้ส่อเอื้อประโยชน์พวกพ้องหรือไม่นั้น นายก อบต.หลักสาม ยืนยันวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ สตง. ตรวจพบว่า อบต.หลักสาม ใช้งบประมาณปี 2552 จำนวน 467,000 บาท เป็นค่างานหินคลุกปรับปรุงถนนช่วงต้นซอยพัฒนา และอยู่ระหว่างของบประมาณก่อสร้างถนนและสะพานข้ามคลองเชิงหวาย เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ทั้งเส้น ขณะเดียวกัน อบต.หลักสาม ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงตามที่มีผู้ร้องเรียน 3 ครั้ง ว่าตามภาพถ่ายแผนที่ระวางที่ดินแนวเขตชิดคลองสาธารณประโยชน์ หรือคลองหมูเผือก ไม่มีสภาพเป็นทางสาธารณะ 

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 ตั้งข้อสังเกต กรณีนี้ควรหันหน้าหารือกัน เนื่องจากเป็นที่ส่วนบุคคล

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7