คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมสนามกีฬาพนมทวน

วันที่ 25 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

ความคืบหน้าการซ่อมแซมสนามกีฬาอำเภอพนมทวนให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ นับจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พลังมวลชนท้องถิ่นร่วมกันปรับปรุงสนามกีฬาที่เต็มไปด้วยต้นไม้และวัชพืช จนมีสภาพโล่งเตียน เตรียมส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำงบประมาณมาซ่อมแซม

ล่าสุด คณะกรรมการศึกษาการใช้ประโยชน์สนามกีฬา ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแต่งตั้งขึ้น เพื่อช่วยขับเคลื่อนโครงการนี้ ได้รังวัดที่ดินใหม่และตรวจสอบทรัพย์สินภายในสนามกีฬา ประกอบด้วย อัฒจันทร์, รั้วเหล็ก, ลู่วิ่ง, ลานกีฬา, สนามฟุตบอล และอุปกรณ์สวนสุขภาพ 10 ชนิด แต่ไม่สามารถหามูลค่าคงเหลือได้ เนื่องจากทรัพย์สินชำรุดเสียหาย ทางจังหวัดจึงมอบหมายให้สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีคำนวณหามูลค่าทรัพย์สิน ก่อนขึ้นทะเบียนทรัพย์สินกับสำนักงานธนารักษ์ต่อไป

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 12 ตั้งข้อสังเกต การปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แห่งนี้ เนื่องจากหลายฝ่ายเล็งเห็นถึงความต้องการของคนในพื้นที่ อีกทั้งการนำงบประมาณมาปรับปรุงสนามกีฬาร้างให้สามารถใช้งานได้ก็เป็นการใช้เงินแผ่นดินให้คุ้มค่า ดีกว่าการนำงบประมาณมาก่อสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือแนวทางการใช้ประโยชน์หลังซ่อมแซมเสร็จเพื่อไม่ให้กลับมามีสภาพรกร้างอีก
         
โครงการนี้จัดทำโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี การกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณ 5,200,000 บาท มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีขณะนั้น ทำสัญญาจ้างเอกชน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539 ก่อสร้างสนามกีฬาบนเนื้อที่ 88 ไร่ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ ซึ่ง สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7 ติดตามตรวจสอบมานาน 5 ปี เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7