พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเสร็จสิ้นพระกรณียกิจในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย และเสด็จกลับถึงประเทศไทยแล้ว

วันที่ 25 ส.ค. 2560 เวลา 19:45 น.

Views

เวลา 08.28 น. วันนี้ ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จจากโรงแรมที่ประทับไปยังท่าอากาศยานกองทัพอากาศซูบัง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่งเสด็จกลับประเทศไทย โดยมี นางสาวศิรินทรา จันทพันธ์ อัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์, ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เฝ้าส่งเสด็จ

เวลา 09.12 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จถึงยังท่าอากาศยานกองทัพอากาศซูบัง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่งเที่ยวบินพิเศษ ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จกลับประเทศไทย โดยมี นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และภริยา, พันเอกศิรภพ ศุภวานิช ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร, นาวาเอกกระแสร์ เม่งอำพัน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และนาวาเอกสมพร ร่มพะยอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เฝ้าส่งเสด็จ

เวลา 10.19 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง อันเป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจ ในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ทรงนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ประเภทศิลปะการบังคับม้า หรือ เดรสซาจ คว้าเหรียญเงินให้กับประเทศไทย ในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ซีเกมส์