เขื่อนเจ้าพระยา วางแผนรับมวลน้ำจากภาคเหนือ

วันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 09:24 น.

Views

ปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำสะแกกรัง ที่ไหลมารวมกันที่จังหวัดชัยนาท  มีปริมาณรวมกัน  1,925  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 53 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ส่งผลให้ระดับน้ำ ที่อำเภอเมืองชัยนาท ระดับน้ำสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ 5 เซนติเมตร
อยู่ที่ระดับ 15.90 เมตร กรมชลประทาน ได้ผันน้ำเข้าระบบชลประทานเหนือเขื่อนเจ้าพระยา  สองฝั่งแม่น้ำ มีปริมาณรวมกัน 400 ลูก
บาศก์เมตรต่อวินาที  โดยที่ประตูระบายน้ำพลเทพ ได้เพิ่มการส่งน้ำเข้าแม่น้ำท่าจีน จาก 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 90 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที  เพื่อลดน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา   ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยา  ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราคงที่ 1,498 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที ติดต่อเป็นวันที่ 7  ระดับน้ำท้ายเขื่อน ที่อำเภอสรรพยา น้ำทรงตัวอยู่ที่ระดับ 13.60 เมตร(รทก)

ด้านนายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12  ขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก
ปริมาณน้ำจากทางภาคเหนือ ยังไหลลงลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีวัดน้ำ C 2 นครสวรรค์ วันนี้
มีน้ำไหลผ่าน 1,872 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้  28  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ส่วนแม่น้ำสะแกกรัง  จังหวัดอุทัยธานี
มีปริมาณน้ำ  53 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้  25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

Tag : เขื่อนเจ้าพระยาวางแผนรับน้ำจากภาคเหนือ และเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำท่าจีน จ.ชัยนาท