คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.ตรวจงานก่อสร้างเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ตอนที่ 1

วันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 11:32 น.

Views

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 13 สตง.ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผล เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม โครงการนี้กรมการท่องเที่ยวพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ วงเงินกว่า 8,000,000 บาท ตามแผนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในจำนวนนี้เป็นค่าก่อสร้างซุ้มขายอาหาร และเครื่องดื่มกว่า 3,000,000 บาท จากการตรวจสอบบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือเกาะพะงัน มีซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่มติดตั้งอยู่เรียงราย สภาพเริ่มชำรุดทรุดโทรมตรงตามข้อร้องเรียน ขณะที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ได้เดินทางมาตามที่ สตง.นัดหมาย

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ชี้แจง สาเหตุที่ยังไม่เปิดให้ผู้ค้าเช่าซุ้มขายอาหาร เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ก่อสร้างอีกโครงการ ขณะเดียวกันแม้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะทำหนังสือให้เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สามารถใช้ประโยชน์โครงการเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ แต่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ก็ไม่สามารถตั้งงบประมาณมาดูแลได้

สตง.ยังขยายผลตรวจพบ ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการในสัญญาจ้าง

เป็นการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างมากกว่าผลงานที่ได้รับ ความเสียหายเฉพาะงานก่อสร้างซุ้มขายอาหาร เป็นเงินกว่า 1,200,000 บาท น่าสังเกตว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานนี้ได้อย่างไร เช่นเดียวกับศาลาพักคอยนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือ จำนวน 5 หลัง

ทั้งนี้ ผู้ว่า สตง.ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่า งานก่อสร้างซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนศาลาพักคอยตรงตามแบบรูปรายการหรือไม่ พร้อมชดใช้ค่าเสียหายที่ตรวจพบคืนแก่ทางราชการ

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7