คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.ตรวจงานก่อสร้างเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ตอนที่ 2

วันที่ 29 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข  7  ต้านทุจริตตามติดกลโกง ตรวจสอบต่อจากเมื่อวานนี้ โครงการก่อสร้างในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่าจ้างกว่า 8,000,000 บาท ในจำนวนนี้แบ่งเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว เช่น คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด, จอภาพ LED ระบบ HDMI 36 นิ้ว จำนวน 4 ชุด วงเงินกว่า 500,000 บาท สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.เข้าตรวจสอบเดือนเมษายน พบว่า ยังไม่มีการนำมาติดตั้ง ทั้งที่คณะกรรมการตรวจรับไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น สตง.ขยายผลพบว่า จัดซื้อในราคาสูงกว่าปกติ

ส่วนอุปกรณ์มัลติมีเดีย ตั้งราคากลางไว้ 85,600 บาท สตง.ตรวจพบ มีเพียงไฟล์เอกสาร PowerPoint 2 ไฟล์ ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่อุปกรณ์จึงประเมินความเสียหายรายการนี้ทั้งวงเงิน 85,600 บาท

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน แต่ในการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ไม่พบเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร่วมชี้แจงตามที่ สตง. นัดหมาย

รวมมูลค่าความเสียหายจากงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและราคากลางงานก่อสร้างสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทำให้ราชการเสียหายกว่า  2,500,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ว่า  สตง.ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่ทางราชการ และเร่งบริหารจัดการโครงการต่างๆ ให้เกิดการใช้ประโยชน์คุ้มค่าเงินแผ่นดินที่จ่ายไป

สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7 จะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ามานำเสนอต่อไป

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7