มูลนิธิร้อยเอ็ดฯจัดทำบุญใหญ่ เดือน 7 ทิ้งกระจาด 2500 ชุด

วันที่ 30 ส.ค. 2560 เวลา 10:39 น.

Views

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางไปเป็นประธาน เปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ของมูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล อิกลักเซี่ยงตึ๊ง ด้วยการร่วมกันแจกทาน ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค และส่วนหนึ่งบริจาคเป็นเงิน  อันเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตประจำวันให้กับครอบครัวของประชาชน ที่ฐานะยากจน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในเขตเทศบาลและพื้นที่รอบเขตตัวเมือง เพื่อเป็นการสร้างกุศล ตามประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย ที่มีการจัดตั้งมูลนิธิฯต่างๆขึ้นเป็นศูนย์รวมจิตใจ และจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ให้ยึดถือให้มีการทำบุญใหญ่ ในช่วงเดือน 7  ตามจันทรคติจีน  ให้ใช้เป็นประเพณีทำบุญใหญ่ ให้คนไทยเชื้อสายจีนและลูกหลาน จัดพิธีเซ่นไหว้เทวะอาจารย์ และพิธีมหากุศลโปรยทานทิ้งกระจาด เพื่อทำบุญถึงบรรพบุรุษ และสัมภะเวสีไร้ญาติ  ให้ได้รับผลบุญ จากการบริจาคทานให้กับผู้ยากไร้

ซึ่ง นายภาคิน เตชอุดมรัตน์  ประธานมูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศลอิกลักเซี่ยงตึ๊ง การจัดกิจกรรมในเดือน 7 เป็นไปตามความเชื่อ ของบรรพบุรุษ คนไทยเชื้อสายจีน  ที่เชื่อกันว่า เดือดน 7 คือเดือนที่ ประตูนรกภูมิเปิด พยายมจะอนุญาตให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ และสัมภะเวสี ขึ้นมารับผลบุญที่บรรดาญาตอุทิศถวาย และจากการบริจาคทานของญาติมิตรลูกหลาน

Tag : เทกระจาด ทำบุญ ร้อยเอ็ด