คอลัมน์หมายเลข 7 : ทางจักรยาน 500 เมตร 50 ล้านบาท ตอนที่ 1

วันที่ 30 ส.ค. 2560 เวลา 11:31 น.

Views

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 นำไม้ไผ่ ความยาว 4 เมตร วัดความกว้างจากกำแพงถึงริมตลิ่ง เพื่อชี้ให้เห็นว่า สภาพพื้นที่จริงไม่สามารถก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ได้ตลอดทั้งโครงการ

ทั้งนี้เขื่อนกันตลิ่งริมลำน้ำแม่ต๋ำ ขนาด 4 เมตร แบ่งเป็นทางเท้าเมตรครึ่ง, รางระบายน้ำ 50 เซนติเมตร, คันหิน 45 เซนติเมตร, และทางจักรยาน คสล. อีกเมตรครึ่ง ค่างานเฉพาะทางจักรยาน 1,400,000 บาท ส่วนงานเรียงหินป้องกันการกัดเซาะของตลิ่ง ซึ่งต้องก่อสร้างล้ำลำน้ำ 6 เมตร ค่างาน 2,000,000 บาทขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9  ตั้งข้อสังเกตการคิดค่างานแบบจ้างเหมา ทั้งที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบ อาจส่งผลเสียหายต่อทางราชการ

จากข้อมูลของ สตง.ยังพบ มีการจัดซื้อโคมไฟประติมากรรม LED พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  100 ต้น ราคากลางต้นละ 75,000 บาท รวม  7,800,000 บาท ระยะทาง 500 เมตร นั่นเท่ากับว่า จะมีการติดตั้งโคมไฟประติมากรรมริมลำน้ำแม่ต๋ำทุกระยะทาง 5 เมตร และยังรื้อและเทพื้นคสล.ใหม่ พร้อมทาสีทางจักรยานบริเวณเขื่อนเดิม ทั้งที่ของเก่ายังใช้งานได้ ค่างานเกือบ  1,000,000 บาท

ขณะที่ สตง.เห็นต่าง

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7