สร้างรายได้หลักแสนต่อเดือน! ช่างฝีมือแกะสลักหินในกาฬสินธุ์ รักษาอาชีพบรรพบุรุษ

วันที่ 3 ก.ย. 2560 เวลา 01:25 น.

Views

ชาวบ้านบ้านนากระเดา ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ยังคงยึดอาชีพช่างแกะสลักหิน ที่สืบทอดมาจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษจนเข้าสู่รุ่นที่ 3 ไว้อย่างเหนียวแน่น แม้ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี งานฝีมือยังเป็นที่ต้องการและผลงานแต่ละชิ้นงานจะถือเป็นหนึ่งเดียวในโลกเพราะงานฝีมือไม่สามารถลอกเลียนแบบได้

นายธงชัย ชมภูเลิศ อายุ 45 ปี เจ้าของงานแกะสลักหิน บ้านนากระเดา ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การเรียนรู้จากบรรพบุรุษไม่มีหลักสูตรตายตัว ซึ่งก่อนจะเริ่มเป็นช่างแกะสลัก ต้องเรียนรู้ตั้งแต่วิธีหาหินที่เหมาะสำหรับการแกะสลัก รวมถึงการย้ายและการตัด

ตนจะใช้เวลาว่างหลังจากการทำนาในการทำงาน ซึ่งปีนี้การจ้างงานก็คึกคัก ถึงแม้ว่าคนจะบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดี ซึ่งแต่ละเดือนจะมีลูกค้าจ้างงาน ราคาเริ่มตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสน

Tag : ช่างแกะสลัก