เหยี่ยวข่าว 7 สี : รัฐบาลเร่งเติมน้ำลงใต้ดิน แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง

วันที่ 2 ก.ย. 2560 เวลา 22:27 น.

Views

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งดำเนินโครงการเติมน้ำบาดาล ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ 17 พื้นที่ทั่วประเทศ ใน 13 จังหวัด เพื่อบูรณาการและบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสัมพันธ์กัน ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน โดยจะเติมน้ำบาดาลให้เสร็จตามแผนในฤดูฝนปีนี้

ซึ่งปีนี้ในภาคอีสานมีปริมาณน้ำฝนสะสมและน้ำหลากค่อนข้างมาก สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น ที่ดูแล 5 จังหวัดในภาคอีสานตอนกลาง จึงลงพื้นที่สำรวจทางธรณีวิทยา และทดลองจนแน่ใจแล้วว่าสามารถเติมน้ำได้อย่างมีคุณภาพทั้ง 3 รูปแบบ คือการเติมน้ำฝนผ่านบ่อวง การเติมน้ำผ่านสระ หรือคลองก้นรั่ว และการเติมน้ำฝนผ่านหลังคา ลงสู่บ่อน้ำบาดาลระดับตื้น ซึ่งผู้ที่ใช้น้ำบาดาลอยู่แล้วสามารถมาขอคำแนะนำและนำไปทำเองได้

นอกจากวางแผนแก้ปัญหาน้ำแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค หรือน้ำเพื่อการเกษตรใช้แล้ว ยังประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อนำการเติมน้ำบาดาลมาช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนเมือง ที่มีตึกรามบ้านช่องอยู่หนาแน่น แต่ทางระบายน้ำมีไม่เพียงพอเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกันได้อีกด้วย

อีกหัวใจสำคัญของการเติมน้ำบาดาล คือการใช้แนวทางประชารัฐ ให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วม ดังเช่นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกรในพื้นที่รับน้ำหลากซ้ำซากทุกปี ยินดีที่จะให้ทางราชการใช้ที่ดินของตัวเองเป็นจุดเติมน้ำด้วย

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี