คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าสนามกีฬา จ.เพชรบูรณ์ มูลค่า 150 ล้านบาท

วันที่ 4 ก.ย. 2560 เวลา 07:11 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง มีความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามกีฬาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามข้อตกลงของ กกท. จ้างกรมทางหลวงดำเนินงาน และโครงการทำตลาดสด

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 ก่อสร้างสนามกีฬาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ กกท กรมทางหลวง สตง สนามกีฬา จ เพชรบูรณ์