คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง. ตรวจสอบโครงการก่อสร้างตลาด อบต. หนองปรือกาญจนบุรี ตอนที่ 1

วันที่ 4 ก.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

นี่คือคำยืนยันของปลัด อบต.หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ว่าตลาดสดโครงการนี้ จะเปิดใช้งานครั้งแรกวันที่ 1 ตุลาคมนี้ 

ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ คอลัมน์หมายเลข7 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้ ขยายผลร่วมกับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 12 และคณะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พบว่าตลาดแห่งนี้ไม่มีน้ำประปาใช้ เนื่องจากของบไว้ 50,000 บาทเพื่อติดตั้ง แต่พอจะทำเพิ่มเป็น 70,000 บาท จึงมีงบไม่พอ รวมทั้งแผนงานบริหารตลาดยังไม่ชัดเจน

ทั้งนี้ ปลัด อบต.หนองปรือ ยืนยันว่าระบบประปาจะติดตั้งเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม

โครงการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนงบประมาณปี 2558 รวม 10 ล้านบาท ให้ อบต.หนองปรือ ทำตลาดสดเพื่อส่งเสริมอาชีพชาวบ้าน  โดยใช้วิธีพิเศษจ้างเอกชนก่อสร้าง เริ่มเดือนพฤศจิกายน 2558

สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2559 แต่ส่งมอบงานไม่ทันจึงเสียค่าปรับกว่า  200,000 บาท

ตลาดสดเมื่อไม่ได้ใช้งานมานานกว่า 1 ปี จึงทรุดโทรมและเป็นที่อยู่ของนกพิราบ

การตรวจสอบยังพบข้อพิรุธเกี่ยวกับแบบก่อสร้างตลาด และวิธีได้มาซึ่งงบประมาณสนับสนุน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7