คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.พบงบฯ สนับสนุนทำตลาดไม่คุ้มค่า ตอนที่ 2

วันที่ 5 ก.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

การตรวจสอบความคุ้มค่าการใช้งานตลาดชุมชน ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ตลาด อบต.บ้านกร่าง ค่าก่อสร้าง 8,650,000 บาท และตลาด อบต.หนองรี ค่าก่อสร้างกว่า 9,000,000 บาท ตลาดทั้ง 2 แห่งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง เหมือนกับตลาด อบต.หนองปรือ ที่ส่งมอบงานแล้วกว่า 1 ปี แต่ยังไม่เคยเปิดใช้งาน

สำหรับตลาด อบต.หนองกร่าง ก่อสร้างเสร็จปีที่แล้ว เปิดใช้งานได้เกือบ 6 เดือน แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะทำเลที่ตั้งตลาดไม่ใช่จุดรวมของชุมชน

ขณะที่ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 12 ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความคุ้มค่าเงินสนุบสนุนโครงการนี้

ปัจจุบันตลาด อบต.บ้านกร่าง เป็นที่รวบรวมสินค้าเกษตรเพื่อขายให้พ่อค้าคนกลาง แต่หากเลือกได้ นายก อบต.บ้านกร่าง ขอนำงบจำนวนนี้ไปพัฒนาด้านอื่น

ขณะที่ตลาด อบต.หนองรี ค่าก่อสร้างกว่า 9 ล้านบาท เปิดใช้งานปีที่แล้วหลังก่อสร้างเสร็จเกือบ 6 เดือน โดยมอบให้กรรมการหมู่บ้านบริหารจัดการ คิดค่าเช่าห้องละ 1,000 บาทต่อเดือน รายได้ทั้งหมดส่งให้กองทุนหมู่บ้าน

นอกจากนี้ ตลาดแห่งนี้ยังเป็นที่รวมสินค้าเกษตร เพื่อขายให้พ่อค้าคนกลางด้วย

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7