วอนช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารเรียน จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 5 ก.ย. 2560 เวลา 15:35 น.

Views

เด็กนักเรียนและครู โรงเรียนบ้านไทรทอง จ.เพชรบูรณ์ วอนช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารเรียน หลังชำรุดทรุดโทรม จนกลัวว่าอาจจะเกิดอันตรายได้

ทีมข่าวไปตรวจสอบ อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านไทรทอง หมู่ 2 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ หลังได้รับร้องเรียนว่า อาคารเรียน 2 หลัง มีสภาพทรุดโทรมมาก ทำให้เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครองกังวลถึงความปลอดภัย

จากการตรวจสอบพบว่าอาคารเรียนทั้ง 2 หลัง คือ อาคารแก้วกัลยา ใช้สอนนักเรียนในระดับชั้น ป.1-ป.4 สร้างมาตั้งแต่ปี 2524 เสาปูนชำรุด แตกร้าวมากกว่า 30 ต้น จากเสาทั้งหมด 52 ต้น และอาคารเบญจมาศ ใช้สอนนักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 สร้างมาตั้งแต่ปี 2520 ตัวอาคารถูกปลวกกัดแทะจนถึงโครงสร้าง แม้ว่าที่ผ่านมาทางโรงเรียนจะพยายามหาวิธีกำจัดแล้ว แต่ก็ไม่เป็นผล ล่าสุดยังพบว่าปลวกได้ขยายรังใหญ่ขึ้นด้วย

ทางโรงเรียนจึงอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือซ่อมแซม หรือหากผู้มีจิตเมตตาท่านใดอยากช่วยเหลือ ไม่ว่าจะบริจาคเป็นทุนทรัพย์ หรือสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยติดต่อได้ที่โรงเรียนบ้านไทรทอง หมายเลขโทรศัพท์ 080-518-1301 (เบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยการโรงเรียน)

Tag : อาคารเรียนชำรุด อาคารเรียนทรุดโทรม โรงเรียนบ้านไทรทอง เพชรบูรณ์ 7 สีช่วยชาวบ้าน