ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 6 ก.ย. 2560

วันที่ 6 ก.ย. 2560 เวลา 05:00 น.

Views

อาหารสดวันนี้ทุกรายการไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก โดยหมูเนื้อแดงทั้งส่วนสะโพกและส่วนไหล่ ขายที่กิโลกรัมละ 120-125 บาท ไก่สดทั้งตัว ไม่รวมเครื่องใน อยู่ที่ตัวละ 70-75 บาท และกุ้งขาวขนาด 70-80 ตัวต่อกิโลกรัม ขายที่กิโลกรัมละ 180-210 บาท
              
ไข่เป็ดไข่ไก่ ราคาขายปลีกเท่าเดิม วันนี้ไข่เป็ด ซื้อปลีกได้ในราคาฟองละ 4.70-4.80 บาท ไข่ไก่ เบอร์ 2 ฟองละ 3.30-3.40และไข่ไก่ เบอร์ 3 ฟองละ 3.20-3.30
              
มาต่อกันที่ผักสด มีปรับราคาขายปลีกลดลง 1 รายการ ได้แก่ขึ้นฉ่าย ลดลงอีกขีดละ 1 บาท ขายที่ขีดละ 7-8 บาท ส่วนผักชนิดอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก วันนี้ผักกวางตุ้งขายกิโลกรัมละ 15-18 บาท และพริกขี้หนูจินดา ขีดละ 5-6 บาท
              
ส่วนผลไม้ มีมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 10-20 บาท เพราะช่วงนี้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง วันนี้ขายที่กิโลกรัมละ 50-60 บาท ส่วนผลไม้ชนิดอื่นราคาไม่เปลี่ยนแปลง ส้มเขียวหวานเบอร์ 5 กิโลกรัมละ 90-100 บาท

ราคาเนื้อสัตว์
หมูเนื้อแดง                กก.ละ                  120-125   บาท
หมูสามชั้น                 กก.ละ                  130-135   บาท 
ไก่สดทั้งตัว(ไม่รวมเครื่องใน)  ตัวละ                    70-75    บาท
ปลาทูนึ่ง (ขนาด3ตัว/เข่ง)     เข่งละ                   20-25    บาท    
กุ้งขาว (70-80ตัว/กก.)      กก.ละ                  180-210   บาท
 
ราคาไข่
ไข่เป็ด                ฟองละ                    4.70-4.80  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 2          ฟองละ                    3.30-3.40  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 3          ฟองละ                    3.20-3.30  บาท

ราคาผัก
ขึ้นฉ่าย                 ขีดละ                       7-8    บาท
ผักบุ้งจีน                กก.ละ                     15-18   บาท
ผักกวางตุ้ง              กก.ละ                     15-18   บาท     
คะน้า                  กก.ละ                     22-25   บาท
พริกขี้หนู (จินดา)          ขีดละ                       5-6    บาท

ราคาผลไม้
มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์     กก.ละ                   50-60    บาท    
ส้มเขียวหวานเบอร์ 5     กก.ละ                   90-100   บาท
เงาะโรงเรียน           กก.ละ                   35-40    บาท
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง         กก.ละ                  100-120   บาท  

ที่มา : กรมการค้าภายใน