คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าสนามกีฬา จ.เพชรบูรณ์ ตอนที่ 1

วันที่ 6 ก.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

รองอธิบดีกรมทางหลวง ให้คำมั่นจะเร่งรัดงานก่อสร้างสนามกีฬาทั้ง 7 แห่ง ให้แล้วเสร็จและได้มาตรฐาน เพื่อส่งมอบให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ใช้ประโยชน์ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้
              
ที่มาของการเข้าตรวจสอบโครงการนี้ หลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. พบพิรุธว่ามติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2553 อนุมัติในหลักการให้ก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด แต่การกีฬาแห่งประเทศไทย ไม่จัดประกวดราคาว่าจ้างเอกชน แต่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ให้กรมทางหลวง ก่อสร้างสนามกีฬารวม 9 แห่ง ใน 8 จังหวัด งบประมาณ 1,400 ล้านบาท ปรากฏว่าไม่มีสนามกีฬาแห่งใดสร้างเสร็จตามกำหนด ขณะเดียวกันราชการเกิดความเสียหายไม่สามารถเรียกค่าปรับได้ เพราะไม่ได้จัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ
              
ผู้ว่า สตง.และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแห่งแรก เมื่อเดือนมกราคม 
              
ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ ระบุจะไม่ตรวจรับสนามเทนนิสไม่ได้มาตรฐานเช่นนี้ พร้อมแนะวิธีตรวจสอบเบื้องต้น
              
ส่วนอาคารเอนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง พบเพียงโครงเหล็กอัฒจันทร์พับได้ ขณะที่อุปกรณ์กีฬาหลายรายการยังไม่ได้ติดตั้ง ทั้งที่เบิกจ่ายเงินแล้ว
               
นอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตในเรื่องการทำงบประมาณ เช่น ประตูอลูมิเนียมบานสวิงเดี่ยว 4 ชุด ราคาบวกค่าแรงชุดละ 100,000 บาท สตง.อยู่ระหว่างขยายผล

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7