คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าสนามกีฬา จ.เพชรบูรณ์ ตอนที่ 2

วันที่ 7 ก.ย. 2560 เวลา 11:18 น.

Views

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก ยอมรับ ข้อมูลตามที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจพบ เช่น อัฒจันทร์ผู้ชม มีไม้เนื้ออ่อนปะปนกับไม้เนื้อแข็ง แต่คิดค่างานไม้เนื้อแข็ง เป็นเงินกว่า 1 ล้านบาท ติดตั้งปี 2556 สตง.เข้าตรวจพบปัญหานี้เมื่อปี 2559

สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2555-2558 วงเงินกว่า 150 ล้านบาท การกีฬาแห่งประเทศไทยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU (Memorandum of Understanding) กับกรมทางหลวง ปี 2555 ให้กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างทางหล่มสักก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์

การทำ MOU นี้เอง ที่เปิดช่องให้มีการเบิกจ่ายเงินไปเกือบ 100% แต่งานยังไม่เสร็จ

จากการลงพื้นที่ วันที่ 1 กันยายน ศูนย์สร้างทางหล่มสัก นำอุปกรณ์กีฬามาติดตั้งพร้อมใช้งาน

ผู้รับจ้าง ยืนยันความหนาของโครงเหล็กอัฒจันทร์ตรงตามแบบ กรณีที่การกีฬาแห่งประเทศไทย กังวลเรื่องการรับน้ำหนัก ได้เสริมไม้หมอนตามแนวล้อของอัฒจันทร์แล้ว เพื่อความแข็งแรง

นอกจากนี้ ยังแก้ไขงานก่อสร้างอีกหลายรายการ ตามข้อสังเกตของ สตง. แต่งานซ่อมแซมสนามเทนนิส 8 คอร์ท นี้น่าจะยังมีปัญหา

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 สนามกีฬาเพชรบูรณ์