เกษตรน่ารู้ : มูคูนา แบรคทีเอทา

วันที่ 8 มี.ค. 2556 เวลา 05:03 น.

Views

“มูคูนา แบรคทีเอทา” เป็นพืชคลุมดินตระกูลถั่วชนิดไม้เถาเลื้อยอายุข้ามปี มีถิ่นกำเนิดแถบเทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย

พืชชนิดนี้มีลักษณะพิเศษ คือเจริญเติบโตเร็ว ระบบรากลึก เถามีขนาดใหญ่และแข็งแรง ทั้งในพื้นที่ที่แห้งแล้ง และที่ที่มีร่มเงา หลังปลูกได้ 6 เดือนก็สามารถทอดยอดไปได้ไกลถึง 10 เมตร

โดยได้ทดลองปลูกในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และโปร่งขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินได้ นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมวัชพืชโดยเฉพาะหญ้าคาและไม้พุ่มเตี้ย อีกทั้งยังช่วยตรึงไนโตรเจนได้สูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ พืชชนิดนี้ให้ปริมาณซากสูงและกักเก็บความชื้นไว้ในดินได้นานกว่าพืชคลุมดินชนิดอื่นๆ และยังมีสารประกอบฟีนอลอยู่สูงจึงช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย       

Tag : เกษตรน่ารู้ 8 มี.ค. 56  มูคูนาแบรคทีเอทา  พืชคลุมดินตระกูลถั่ว  ไม้เถาเลื้อย