» 

เกษตรน่ารู้ : มูคูนา แบรคทีเอทา

วันที่ 8 มี.ค. 2013 เวลา 05:03 น.

Loading...

“มูคูนา แบรคทีเอทา” เป็นพืชคลุมดินตระกูลถั่วชนิดไม้เถาเลื้อยอายุข้ามปี มีถิ่นกำเนิดแถบเทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย

พืชชนิดนี้มีลักษณะพิเศษ คือเจริญเติบโตเร็ว ระบบรากลึก เถามีขนาดใหญ่และแข็งแรง ทั้งในพื้นที่ที่แห้งแล้ง และที่ที่มีร่มเงา หลังปลูกได้ 6 เดือนก็สามารถทอดยอดไปได้ไกลถึง 10 เมตร

โดยได้ทดลองปลูกในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และโปร่งขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินได้ นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมวัชพืชโดยเฉพาะหญ้าคาและไม้พุ่มเตี้ย อีกทั้งยังช่วยตรึงไนโตรเจนได้สูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ พืชชนิดนี้ให้ปริมาณซากสูงและกักเก็บความชื้นไว้ในดินได้นานกว่าพืชคลุมดินชนิดอื่นๆ และยังมีสารประกอบฟีนอลอยู่สูงจึงช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย       


Tag: เกษตรน่ารู้ 8 มี.ค. 56  มูคูนาแบรคทีเอทา  พืชคลุมดินตระกูลถั่ว  ไม้เถาเลื้อย 

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอำพลเสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2557 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 34 หน่วยงาน ซึ่งมีการพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปีงบประมาณ 2558 จากผลการดำเนินงานในรอบ 23 ปีที่ผ่านมา, ผลการดำเนินงานโครงการป้องกันดินถล่ม, โครงการศึกษาการปรับปรุงและขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยเมล็ด, การเตรียมการเข้าร่วมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 6 ที่ประเทศเวียดนาม ตลอดจนการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง "โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 6" ร่วมกับงาน"มหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝกแห่งประเทศไทย และพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 8" ของบริษัท ปตท.จำกัดมหาชน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี


CH7 HD Live