เกษตรน่ารู้ : มูคูนา แบรคทีเอทา

วันที่ 8 มี.ค. 2013 เวลา 05:03 น.

Loading...

“มูคูนา แบรคทีเอทา” เป็นพืชคลุมดินตระกูลถั่วชนิดไม้เถาเลื้อยอายุข้ามปี มีถิ่นกำเนิดแถบเทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย

พืชชนิดนี้มีลักษณะพิเศษ คือเจริญเติบโตเร็ว ระบบรากลึก เถามีขนาดใหญ่และแข็งแรง ทั้งในพื้นที่ที่แห้งแล้ง และที่ที่มีร่มเงา หลังปลูกได้ 6 เดือนก็สามารถทอดยอดไปได้ไกลถึง 10 เมตร

โดยได้ทดลองปลูกในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และโปร่งขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินได้ นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมวัชพืชโดยเฉพาะหญ้าคาและไม้พุ่มเตี้ย อีกทั้งยังช่วยตรึงไนโตรเจนได้สูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ พืชชนิดนี้ให้ปริมาณซากสูงและกักเก็บความชื้นไว้ในดินได้นานกว่าพืชคลุมดินชนิดอื่นๆ และยังมีสารประกอบฟีนอลอยู่สูงจึงช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย       


Tag: เกษตรน่ารู้ 8 มี.ค. 56  มูคูนาแบรคทีเอทา  พืชคลุมดินตระกูลถั่ว  ไม้เถาเลื้อย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิด มหิดลสิทธาคาร

เวลา 09.10 น.วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเปิด "มหิดลสิทธาคาร" ซึ่งเดิมชื่ออาคารศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรม และปฏิบัติการอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับเป็นอาคารเรียนรวมวิชาพื้นฐานและเป็นที่ศึกษาวิจัย ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อว่า "มหิดลสิทธาคาร" หมายถึง "อาคารที่มีความสำเร็จ แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล" ซึ่งการออกแบบมหิดลสิทธาคาร มีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ สะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ ผสมกับรูปทรงดอกกันภัยมหิดล และสถาปัตยกรรมไทย ภายในมี 2,016 ที่นั่ง ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยฯ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงดนตรีอุปรากร การประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติให้ใช้ชื่อในภาษาอังกฤษว่า "Prince Mahidol Hall" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก

รถดับเพลิงพุ่งชนร้านอาหารในสหรัฐฯ

เกิดเหตุรถดับเพลิง พุ่งชนร้านอาหารในรัฐแคลิฟอร์เนีย ของสหรัฐอเมริกา ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนับสิบ