ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 8 ก.ย. 2560

วันที่ 8 ก.ย. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

ราคาเนื้อสัตว์วันนี้ทุกประเภทไม่มีการขยับราคา เริ่มกันที่เนื้อหมูวันนี้ ราคากิโลกรัมละ 120-125 บาท ส่วนไก่สดทั้งตัว แบบไม่รวมเครื่องใน ราคาตัวละ  65-70 บาท  ไม่เปลี่ยนแปลง และปลาทูนึ่ง ขนาดเข่งละ 3 ตัว ราคาเข่งละ 20-25 บาทเท่าเดิมเช่นกัน
              
เช่นเดียวกับราคาไข่ ทั้งไข่เป็ดไข่ไก่สดราคาเท่าเดิม ไข่เป็ดสดขนาดกลาง  ฟองละ 4.70-4.80 บาท ส่วนไข่ไก่เบอร์ 2 ราคาฟองละ 3.30-3.40 บาท
              
ต่อกันด้วยราคาผัก วันนี้ก็ไม่มีการขยับเปลี่ยนแปลงราคาทุกรายการเช่นกัน อย่างมะเขือเทศผลใหญ่ กิโลกรัมละ 22-25 บาท ผักบุ้งจีน ราคาเหมือนเดิม กิโลกรัมละ 15-18 บาท ส่วนราคาพริกขี้หนูจินดา ราคายังคงเท่าเดิม ขีดละ
5-6 บาท

ราคาผลไม้ก็ยังคงเหมือนเดิมทุกรายการ เงาะโรงเรียนวันนี้ ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 35-40 บาท ฝรั่งกิมจู ราคากิโลกรัมละ 30-35 บาท กล้วยไข่ขนาดใหญ่วันนี้ราคายังคงเดิม หวีละ 40-45 บาท

ราคาเนื้อสัตว์
หมูเนื้อแดง                 กก.ละ            120-125  บาท
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)   ตัวละ            70-75    บาท
กุ้งขาว (70-80ตัว/กก.)       กก.ละ            180-210  บาท
ปลาทูนึ่ง (3ตัว/เข่ง)          กก.ละ            20-25    บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด                ฟองละ                 4.70-4.80  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 2          ฟองละ                 3.30-3.40  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 3          ฟองละ                 3.20-3.30  บาท

ราคาผัก
มะเขือเทศผลใหญ่            กก.ละ             22-25     บาท
ผักบุ้งจีน                   กก.ละ             15-18     บาท
ถั่วฝักยาว                  กก.ละ             25-28     บาท
ผักชี                      ขีดละ              12-13     บาท
พริกขี้หนู(จินดา)             ขีดละ               5-6      บาท

ราคาผลไม้
เงาะโรงเรียน               กก.ละ           35-40     บาท
กล้วยไข่ (ใหญ่)              หวี ละ           40-45     บาท
มังคุด(ผิวมัน)                กก.ละ           40-45     บาท
ฝรั่งพันธุ์กิมจู                 กก.ละ           30-35     บาท

ที่มา : กรมการค้าภายใน