คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าสนามกีฬา จ.เพชรบูรณ์ ตอนที่ 3

วันที่ 8 ก.ย. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

เพื่อพิสูจน์ว่า รอยร้าวบนพื้นผิวสนามเทนนิส ลึกลงไปถึงคอนกรีตชั้นล่างและการซ่อมแซมเพียงผิวหน้า ไม่ใช่การแก้ไขปัญหา
              
ผลการเจาะคอนกรีต หรือ “คอริ่ง” บริเวณสนามเทนนิส 6 คอร์ต และสนามเทนนิส 2 คอร์ต รวม 3 จุด พบรอยร้าวเป็นทางยาวที่ตัวอย่างคอนกรีต ขณะเดียวกันความหนาน้อยกว่าแบบกำหนด
              
โดยสนามเทนนิส 6 คอร์ต พร้อมอาคารบริการก่อสร้างปี 2555 ค่างาน 12 ล้านบาท ยังไม่ทันเปิดใช้งานก็พบรอยร้าว ส่วนสนามเทนนิส 2 คอร์ต ก่อสร้างปี 2558 พบรอยร้าวเช่นกัน นั่นเท่ากับว่างบประมาณ 17 ล้านบาท ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
              
นอกจากงานก่อสร้างผิดแบบ สภาพพื้นที่ก็เป็นปัจจัยสำคัญ
              
สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยงานก่อสร้าง 14 รายการ เช่น อาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง สนามฟุตบอลฝึกซ้อม ลานอเนกประสงค์ ตามกำหนดต้องก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 30 กันยายน 2558
              
ทั้ง 2 หน่วยงานจะเข้าขอคำแนะนำจาก ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. หากเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานสนามเทนนิส เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์และเป็นทางออกที่ถูกระเบียบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7