สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานกระปุกออมสิน เป็นของขวัญแก่นักเรียนล่ามอาสา โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 9 ก.ย. 2560 เวลา 19:49 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกัลย์สรรค์ จันทร์เสน เชิญกระปุกออมสิน ของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่นักเรียนล่ามอาสา โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 88 คน 

โอกาสนี้ ได้เชิญกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรข่าวการทำกิจกรรมจิตอาสา ของโรงเรียนวังไกลกังวล ที่สละวันหยุดไปช่วยงานราชการ เป็น "ล่ามอาสา" ช่วยแปลภาษา 5 ภาษาให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรหัวหิน ทรงชื่นชมในความเสียสละ ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมจิตอาสาทั่วไป และกิจกรรมอาสาเฉพาะกิจที่พระราชทานให้กับประชาชน จึงพระราชทานของขวัญเป็นกระปุกออมสิน มายังนักเรียนล่ามอาสา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดี ซึ่งนักเรียนที่ได้รับพระราชทานกระปุกออมสิน ต่างปลาบปลื้ม และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยทุกคนสัญญาว่าจะตั้งใจทำความดีเพื่อสังคม ทั้งกิจกรรมล่ามอาสา และกิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานกระปุกออมสิน กระปุกออมสิน