ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 9 ก.ย. 2560 เวลา 19:52 น.

Views

วันที่ 9 ของการสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่อาคารสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า มีประชาชนไปสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ โดยสามารถเลือกงานจิตอาสาตามความถนัดของแต่ละบุคคล จาก 8 ประเภทงาน เพื่อปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ พระลานพระราชวังดุสิต 

สำหรับจิตอาสาที่ประสงค์จะปฏิบัติงานที่เขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ต่างจังหวัดสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ต่างประเทศสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลประจำประเทศนั้น เช่น ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ตั้งแต่เปิดโครงการฯ จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2560 มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 41 ราย ส่วนใหญ่เลือกปฏิบัติงานในที่ตนเองถนัด เช่น งานบริการประชาชน งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ และงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้ที่มีจิตอาสาทุกคนได้ร่วมกันทำดีถวายเป็นพระราชกุศล และสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราโชบายให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมมือรวมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และมีส่วนร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย มีข้าราชการและชาวไทยที่พำนักอาศัยในกรุงมอสโก และใกล้เคียง ทยอยเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักฐานบัตรประชาชนฉบับจริง ส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน เปิดรับสมัครทุกวันจนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โดยตลอดวันนี้ มีผู้มาสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวม 54,071 คน

Tag : โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช