เหยี่ยวข่าว 7 สี : คืนพื้นที่ป่าด้วยจิตสำนึก

วันที่ 9 ก.ย. 2560 เวลา 22:31 น.

Views

เหยี่ยวข่าว 7 สี ภูมิใจที่จะพาคุณผู้ชมไปชมการปลูกป่าที่ไม่ธรรมดา เพราะการร่วมกันปลูกป่าครั้งนี้ เป็นพื้นที่ที่ได้คืนจากจิตสำนึกของผู้ที่เคยเข้าครอบครอง และใช้เป็นที่ทำกินมาตลอดทั้งชีวิต

นี่คือโครงการปลูกป่าประชารัฐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาภูหลวง ใช้พันธุ์ไม้ 8,000 ต้น และมีประชาชน ข้าราชการ ร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ กว่า 1,200 คน

ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาภูหลวงแห่งนี้ เหยี่ยวข่าว 7 สี เคยบินทำข่าวการบุกรุกแผ้วถางป่า เพื่อใช้เป็นที่ทำกินของประชาชนหลายครั้ง และได้สะท้อนให้เห็นสภาพป่าไม้ที่ถูกทำลาย แต่ก็ไม่ละเลยปัญหาการไม่มีที่ดินทำกิน บางครอบครัวมีเจตนาบุกรุก บางครอบครัวใช้เป็นที่อยู่ที่กินมาหลายชั่วอายุคนแล้ว ซึ่งการปลูกป่าที่เหยี่ยวข่าว 7 สี มองว่า ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ทำโดยทั่วไปเท่านั้น แต่ที่ดินเพียง 50 ไร่นี้ เกิดจากจิตสำนึกของประชาชนคนหนึ่ง ที่ใช้พื้นที่ป่าทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวมาตลอดชีวิต หลายคนที่ยังใช้พื้นที่ป่าอยู่แบบเขา พูดปนหัวเราะ สงสัยว่า เขาคนนี้เอาที่ดินทำกิน ไปคืนให้ราชการทำไม

ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย ช่อง 7 สี เคยร่วมกับชาวบ้าน บวชป่า ในตำบลลำนางแก้ว เนื้อที่กว่า 25,000 ไร่ และปลูกป่า 2 ครั้ง ขณะที่ในตำบลตูม เคยปลูกป่า เนื้อที่ 475 ไร่ ปัจจุบันพื้นที่บวชป่า ยังคงเป็นป่าสมบูรณ์ ส่วนที่ปลูกป่า ก็กำลังเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคต

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี